Salgs- og leveringsbetingelser

Denne ordrebekræftelse gælder som udgangspunkt elementer i standardudførelse; hvorfor specifikationerne kan afvige fra udbudsmaterialet.

Undgå ærgrelser

Tjek ordrebekræftelsen nøje for utilsigtede afvigelser vedrørende mål, antal, noter, profiltype, farve, hængsling, glas, flugtning etc. Produktions- og ekspeditionsomkostninger, som følge af ændringer efter rettefristen, debiteres køber!

Kontrollér om du har angivet korrekt åbningsretning

Opstalttegninger viser det enkelte element udefra. På tegninger er symbolet for opluk vist med fuldt optrukket linje ved udadgående rammer. Og med stiplet linje ved indadgående rammer. Hængsling benævnes i henhold til nedenstående:

Rettefrist

Sidste frist for rettelser fremgår øverst på ordrebekræftelsen. Efter denne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren. Vi opfordrer derfor til, at man inden rettefristen udløb, aktivt forholder sig til krav om f.eks. sikkerhedsglas og redningsåbninger efter Bygningsreglementet bestemmelser. Ved eventuel afbestilling modtages denne kun skriftligt inden rettefristens udløb.

Bemærk: Om elementerne overholder Bygningsreglementet bestemmelser er ikke vores ansvar.

Levering

Leveringsugen angives i ordrebekræftelsen. Bemærk: Vi forsøger altid at overholde den forventede leveringstid, men skulle der mod forventning opstå forhold som medfører forsinkelse, orienterer vi dig herom så tidligt som muligt. Forsinkelser kan dog opstå helt frem til leveringsdagen. Bemærk: Eventuel forsinkelse berettiger ikke køber til at annullere ordren eller kræve erstatning.

Reklamation og transportskade

Ved modtagelse af ordren kontrolleres for transportskader og evt. reklamation sendes senest 24 timer efter ordren er blevet leveret. Fejl og mangler skal reklameres senest 8 dage efter levering. Bemærk, du bedes vente med at montere dit nye element/elementer, indtil du har fået svar på din reklamation. Fejl og mangler der måtte opstå efterfølgende reklameres hurtigst muligt.

Produktændringer/forbehold

Hos os udvikler vi løbende vores produkter, og vi forbeholder os retten til, til enhver tid og uden varsel – at ændre design og udformning samt materialevalg. Har du tidligere bestilt hos os og ønsker lighed mellem ordrerne, sendes en mail til din kontaktperson hos os inden rettefristen udløber.